Dashboard Schade en vermissing

 

Wat te doen bij schade of vermissing?
Ondanks alle goede bedoelingen kan het gebeuren dat de inhoud van uw pakket beschadigd raakt of dat het pakket vermist raakt. In Shipping Report en Track en Trace staat dan "Inhoud gecontroleerd" of "geweigerd vanwege beschadiging".

 

Wat hebben we van u nodig voor de afhandeling van schadeclaims? 

Het ingevulde schadeformulier (download hier)

- Kopie verkoopfactuur met daarop aangegeven welke fles(sen) gebroken is/zijn

- Liefst ook een kopie van de inkoopfactuur

- Bij vermissing: Kopie van de door de chauffeur getekende verzendlijst of van het pakketlabel

- Bij vermissing met onbekende handtekening: Formulier handtekening onbekend (download hier)

- Bij vermissing met vervalste handtekening: Kopie officieel ID document (paspoort, rijbewijs etc).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe zijn uw pakketten verzekerd bij verzending met DPD?

- U bent standaard verzekerd op basis van de Nederlandse Expeditie voorwaarden, verhoogd vanaf de
  eerste depotscan bij DPD tot 520 euro per pakket. 

- Flessen zijn alléén verzekerd indien zij zijn verzonden in de juiste Vinologixverpakking en bovendien de
  inpakinstructie goed is nagevolgd. Zie de inpakinstructies bij de betreffende verpakking op deze website.
 Eventuele schade aan capsules, 
sierdozen of andere zaken dan drankflessen valt niet onder de verzekering;

- Alleen schades boven 30 euro worden uitgekeerd. Bij gebruik van de Insert Premium vervalt dit
  drempelbedrag;

Vinologix dient de schademelding binnen 15 werkdagen na de verzenddatum van het pakket schriftelijk van
  u te hebben ontvangen (liefst per email) onder vermelding van het pakketnummer, opdat de verzekeraar
  zich niet kan beroepen op termijnoverschrijding. Vinologix zorgt voor de verdere schadeafwikkeling en de
  eventuele uitbetaling;


- U kunt voor een kostbaar pakket een hogere verzekering afsluiten. Dit moet vóór het verzenden van het
  pakket. U kunt dit alléén doen via Vinologix: dien geen aanvraag voor hogere verzekering in via de website
  van DPD, deze leidt bij schade niet tot uitkering. 

Schadebedrag

Het te claimen bedrag bestaat uit: inkoopprijs fles ex btw + verzendkosten vervangend pakket + Vinologixbox. Het maximum te claimen bedrag is EUR 520,- ex btw. De schade-uitkering is exclusief btw. Dit is omdat de btw voor u geen kostenpost vormt en er over een schade-uitkering geen btw is verschuldigd. 

Breuk

Bij breuk bepaalt DPD of de overige flessen nog afgeleverd kunnen worden of retour afzender gaan. Indien nodig wordt het pakket omgepakt. 
In track&trace kunt u de melding "Inhoud gecontroleerd" of "Geweigerd vanwege beschadiging" vinden. 
Vinologix monitort de verzendingen op "inhoud gecontroleerd", stuurt u (en DPD) dan direct een mail waarbij tevens aan DPD om het schaderapport wordt verzocht.
 

Wanneer komt u in aanmerking voor vergoeding? 

Dit is het geval indien u de verzendverpakkingen van Vinologix heeft gebruikt en de inpakinstructies heeft opgevolgd.
Let op; U komt desondanks niet in aanmerking voor schadevergoeding indien de breukschade niet door DPD is geconstateerd (er zit dan geen schaderapport op de doos en geen schadecode in Track en Trace) en uw klant bovendien het pakket heeft geaccepteerd zonder een aantekening te (laten) maken over beschadiging. Het is dus van belang uw klanten hierop vooraf te wijzen.

Bij uitzondering wordt ook schade vanwege fors besmeurde flessen vergoed. In dat geval dient u deze flessen naar Vinologix te sturen.

Vermissing

Bij vermissing van een pakket is het van belang om zo snel mogelijk uit te laten zoeken wat er aan de hand is.U zult willen weten of u opnieuw een pakket moet sturen en wat u uw klant moet vertellen.

Om een navraag bij DPD te kunnen starten hebben wij de volgende informatie nodig:

- omschrijving pakket (type doos en inhoud)

- waarde van het pakket

U kunt eerst bij Shipping Report/Track & Trace kijken of het pakket volgens DPD is uitgeleverd. Hierbij kunnen de volgende situaties voorkomen:

a) Het pakket komt niet voor in Track & Trace, staat in Track & Trace bij een depot zonder nadere actie of staat op uitgeleverd terwijl het afleverbewijs ontbreekt;

b) Het pakket is volgens Track&trace afgeleverd. U kunt dan het afleverbewijs downloaden met uw DPD inloggegevens. Op dit bewijs staat de naam van degene die het pakket heeft aangenomen. Geef dit aan uw klant door, in veel gevallen is het een bekende van de ontvanger. 

Wij zullen bij DPD laten uitzoeken wat er aan de hand is. Indien het pakket vermist wordt verklaard door DPD (dit kan enkele weken duren), kunt u een schadeclaim indienen.