Dashboard Verzekering

Standaard verzekering DPD pakketten tot 520 euro

U bent standaard verzekerd op basis van de Nederlandse Expeditie voorwaarden, verhoogd vanaf de eerste depotscan bij DPD tot 520 euro per pakket. 

- Flessen zijn alléén verzekerd indien zij zijn verzonden in de juiste Vinologixverpakking en bovendien de inpakinstructie goed is nagevolgd. Zie de inpakinstructies bij de betreffende verpakking op deze website. 
Eventuele schade aan capsules, 
sierdozen of andere zaken dan drankflessen valt niet onder de verzekering; 

- Alleen schades boven 30 euro worden uitgekeerd. Bij gebruik van de Insert Premium vervalt dit drempelbedrag;

Vinologix dient de schademelding binnen 15 werkdagen na de verzenddatum van het pakket schriftelijk van u te hebben ontvangen (liefst per email) onder vermelding van het pakketnummer, opdat de verzekeraar zich niet kan beroepen op termijnoverschrijding.

 

 

 

 

 

 

Aanvullende verzekering

Bij verzending met DPD is de standaardverzekering gemaximeerd op 520 euro ex btw per pakket (inkoopprijs producten plus verzendkosten vervangend pakket). U kunt via Vinologix een pakket met een hogere waarde aanvullend verzekeren tot een maximum van 15000 euro ex btw per pakket. Omdat dit vaak onvervangbare producten betreft, hebben wij geregeld dat u hierbij de producten tegen verkoopprijs (ex btw) kunt verzekeren. De premie bedraagt 2,50 euro (ex btw) voor elke 500 euro verzekerde waarde. U kunt hiernaast de tarieventabel downloaden. 
 
Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
1. De verzekeringsaanvraag is per pakket en dient de naam geadresseerde, het pakketnummer en het te verzekeren bedrag te bevatten. U dient deze in per email aan info@vinologix.nl.
2. De verzekeringsaanvraag dient in bezit van Vinologix te zijn vóórdat het pakket is opgehaald.
3. De producten dienen te zijn verzonden in de juiste Vinologixverpakking, waarbij bovendien de inpakinstructie moet zijn nageleefd (zie op deze website bij de betreffende verpakking). Wijnkisten dienen te zijn voorzien van stevige houten tussenschotten. Bij gebruik van de Vinologix BOX3, BOX6, BOX12 of BOX18 dient u het Premium binnenwerk te gebruiken. Neem, indien u een fles met een afwijkend formaat wenst te versturen, tevoren contact op met Vinologix om tot een oplossing te komen, die onder de verzekering valt.
4. Maximaal wordt de verkoopprijs plus de kosten van verzending van een vervangend pakket vergoed met het verzekerd bedrag als maximum. Het verzekerd bedrag mag niet hoger zijn dan 15.000 euro ex btw. Alleen de schade aan drankflessen en de verzendkosten komen voor vergoeding in aanmerking. Schade aan andere producten dan drankflessen, alsmede indirecte schade wordt niet vergoed.
5.Schade aan een etiket of een capsule wordt niet vergoed. Etiketschade bij dure flessen kunt u eenvoudig voorkomen door het etiket te bedekken met wat huishoudfolie. Schade aan kwetsbare capsules, zoals lakcapsules, kunt u voorkomen door bijvoorbeeld een stukje golfschuim om de capsule te doen
6.Schade aan sierverpakking komt alléén voor vergoeding in aanmerking, als ook sprake is van breuk. Bij kokers dient u bovendien de kans op schade te verminderen door een stukje golfschuim boven de koker te doen. In geval van kartonnen sierverpakking dient u bovendien, indien mogelijk, deze open te vouwen en plat afzonderlijk in het pakket mee te sturen.
7.Vinologix dient een schademelding binnen 15 werkdagen na de verzenddatum van het pakket schriftelijk van u te hebben ontvangen (liefst per email) onder vermelding van het pakketnummer, opdat de verzekeraar zich niet kan beroepen op termijnoverschrijding. Voor het indienen van een schadeclaim dient U het juist en compleet ingevulde schadeformulier (zie tab Schade en Vermissing op onze website) met de voorgeschreven bijlagen naar Vinologix te sturen (liefst per email). Vinologix zorgt voor de verdere schadeafwikkeling en de eventuele uitbetaling.
 

Verzekering UPS pakketten

Bij verzending met UPS kunt u uw pakket op bovenstaande wijze verzekeren (de verzekering die UPS aanbiedt geldt niet voor verzending van dranken en is veel duurder). Hierbij gelden bovenstaande voorwaarden.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tarieventabel aanvullende verzekering 

(download hier)